Kvalita reprografických prací definuje také kvalitu výsledné tiskoviny. V našem studiu používáme nejen profesionální technologické postupy, kvalitní vybavení, ale klademe velký důraz na profesionalitu.

Předtisková příprava zajistí, aby vaše propagační materiály získaly finální podobu. Vaše loga, obrázky, grafika a texty se zapracují do konečné podoby. Velký důraz klademe na typografickou kvalitu zlomu, což velmi často nebývá pravidlem. Pokud nemáte texty v elektronické podobě, texty rychle a bezchybně vysadíme.

Vámi dodané snímky nejen vyretušujeme, ale také případně upravíme přesně podle vašich požadavků. Můžeme korigovat nejen barevnost, ale i umístění jednotlivých objektů, doplnit chybějící nebo vytvořit celé koláže. Díky přesné barevné kalibraci jsme schopni simulovat tiskové výstupy již na monitoru.

Komplexní tiskové služby zahrnují tisk veškerých materiálů od vizitek až po výroční zprávy a náročné obrazové publikace. Každou vaši poptávku po tisku posoudíme a navrhneme optimální technologický postup.

Grafický design


O společnosti
Grafický design
Web design
Reprografie a tisk
Reklamní a dárkové předměty
Ukázky realizací
Reference
Kontakty